Overzicht publicaties:

 • ‘Innovation Center Bolidt’ artikel in Bouwwereld, januari 2019
 • ‘Innovatie aan de Noord’ artikel in tijdschrift Pi, september 2018
 • Optopper, Posthoornstraat in Rotterdam, Lüchinger Architects
 • ‘Stevige onderbouwing voor lichtgewicht’ artikel in de Architect, 2008
 • Glazen brug over Hoofdvaart, gemeente Haarlemmermeer
 • Rob Nijsse in: GLASS IN STRUCTURES, p.41-45, Birkäuser, 2003

Overzicht prijzen en onderscheidingen:

 • Drinkfontein Den Bosch, eerste prijs
 • Glazen brug, eerste prijs
 • Punt van bezinning, tweede prijs
 • Learning by playing, eervolle vermelding
 • Dana Petroleum, winnaar besloten prijsvraag

Overview of publications:

 • ‘Innovation Center Bolidt’ article in Bouwwereld, January 2019
 • ‘Innovation aan de Noord’ article in Pi magazine, September 2018
 • Top-up offices, Posthoornstraat in Rotterdam, Lüchinger Architects
 • ‘Stevige onderbouwing voor lichtgewicht’ article in Architect magazine, 2008
 • Glass bridge to Hoofdvaart, city of Haarlemmermeer
 • Rob Nijsse in: Glass in Structures, p. 41-45, Birkäuser, 2003

Overview prizes and awards:

 • Drinkfontein Den Bosch, first prize
 • Glass bridge, first prize
 • Moment of reflection, second prize
 • Learning by playing, honorable mention
 • Dana Petroleum, winner tender