Overzicht publicaties:

 • Bolidt Innovation Center ‘Elegantie van verdozing’ artikel in de ARCHITECT, maart 2020
 • ‘Een kijkje in de keuken van Bolidt’ artikel in tijdschrift Pi, januari 2020
 • ‘Innovation Center Bolidt’ artikel in Bouwwereld, januari 2019
 • ‘Innovatie aan de Noord’ artikel in tijdschrift Pi, september 2018
 • Optopper ‘Stevige onderbouwing voor lichtgewicht’ artikel in de ARCHITECT, november 2008
 • Glazen brug over Hoofdvaart in: GLASS IN STRUCTURES, p.41-45, Birkäuser

Overzicht prijzen en onderscheidingen:

 • Bolidt Innovation Center, Nominatie Nationale Staalprijs 2020
 • Bolidt, nominatie voor FRAME awards 2020
 • Drinkfontein Den Bosch, eerste prijs
 • Glazen brug, eerste prijs
 • Punt van bezinning, tweede prijs
 • Learning by playing, eervolle vermelding

Overview of publications:

 • ‘Innovation Center Bolidt’ article in Bouwwereld, January 2019
 • ‘Innovation aan de Noord’ article in Pi magazine, September 2018
 • Top-up offices, Posthoornstraat in Rotterdam, Lüchinger Architects
 • ‘Stevige onderbouwing voor lichtgewicht’ article in Architect magazine, 2008
 • Glass bridge to Hoofdvaart, city of Haarlemmermeer
 • Rob Nijsse in: Glass in Structures, p. 41-45, Birkäuser, 2003

Overview prizes and awards:

 • Drinkfontein Den Bosch, first prize
 • Glass bridge, first prize
 • Moment of reflection, second prize
 • Learning by playing, honorable mention
 • Dana Petroleum, winner tender