Onze nieuwsgierigheid naar nieuwe materialen en steeds betere productiemethoden vormt de voedingsbodem voor een voortdurende zoektocht. Zo komen we in aanraking met innovaties die onze projecten een stap verder helpen. Door samenwerking met onder andere glas- en gevelleveranciers hebben we economische oplossingen ontwikkeld voor vernieuwende esthetische toepassingen. Op gebied van duurzaamheid zijn we gewend om energieleverende technieken op een vanzelfsprekende wijze in het ontwerp te integreren. Toepassing van biobased concepten vindt plaats als logisch gevolg van een vraagstelling. Voor het verbeteren van de bouwfysische kwaliteit en het inpassen van installaties gebruiken we innovatieve technieken. Zo hebben we voor de herbestemming van de oude bibliotheek tot opleidingscentrum voor de offshore in Delft speciale geperforeerde panelen ontwikkeld met fotografische afbeeldingen van golven in de zee. Deze panelen dragen bij aan de akoestische kwaliteit en het inpassen van de luchtbehandeling. Slimme oplossingen die een functionele en esthetische meerwaarde bieden. Met technologische vernieuwingen kunnen we aantrekkelijke architectuur maken voor een scherpe prijs. Zulke vernieuwingen ontstaan vaak in de teams met onze vaste adviseurs, waarmee we kunnen lezen en schrijven.

Innovatie gaat niet alleen om technieken en processen, maar ook over het creëren van ruimtelijke concepten voor verbetering van bedrijfseconomische resultaten van organisaties. Architectuur die zichzelf terugverdient door grenzen te verleggen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe Bolidt experience centre als uitbreiding op hun logistieke vestiging. Onze specialiteit is het vinden van architectonische oplossingen die het profiel van de opdrachtgever en gebruiker versterken. Wij zetten ons graag in voor uw succes. Dat doen we door mee te denken in de waardenoptimalisatie voor de gebruiker gedurende een proactief planontwikkelingsproces.

Sustainability

Our curiosity for new materials and better methods of production, form the basis for our constant search for innovation. This way we get in touch with innovations that lift our design to the next level. By collaborating for example with glass and façade suppliers, we have developed economical solutions for innovative aesthetic applications. In terms of sustainability we are used to integrate energy-producing techniques into the design in a natural way. The application of bio based concepts is done as a logical result of the design question. For the improvement of the quality in terms of building technology and the integration of installations, we use innovative techniques. An example of this methodology is the transformation of the former library in Delft into a learning center, by developing perforated panels with images of waves. These panels contribute to the acoustic quality and the installation of the ventilation system. Smart solutions that offer a functional and aesthetic value. With technological innovations we can create attractive architecture for a competitive price. These innovations are developed in a team, together with our advisors, with whom we collaborate a lot.

Innovation is not only about technical elements or processes, it is about the creation of spacial concepts to improve the economical results of organizations. Architecture that recoups itself through the crossing of boundaries. An example of this is the new Bolidt experience center, which is an extension to their logistic settlement. Our specialty is finding architectural solutions that enforce the profile of the client and future user. We make an effort to enlarge your success. We do that by contributing to the value optimization for the user through the proactive design developing process.

Sustainability