Onze gedrevenheid komt tot uitdrukking in het verkennen van welk antwoord het beste past bij de opgave. Dat doen we door luisteren en kijken. Begrijpen wat de opgave is. Vragen naar het waarom, telkens weer. We willen ontdekken wat de vraag is achter de vraag, om de uitgangspunten van de ontwerpopgave bij te schaven en aan te scherpen gedurende het gehele ontwerpproces. Meedenken met de opdrachtgever op vernieuwende wijze, tot aan het verdienmodel aan toe. Brainstormen, een goede analyse maken en de tijd nemen om te ontdekken wat er werkelijk toe doet, vormen voor ons de basis om tot heldere oplossingen te komen. Zo leveren we met onze kennis, ervaring, nieuwsgierigheid en liefde voor het vak een bijdrage aan de beleving van de gebouwde omgeving. Esthetiek, schoonheid, het creëren van mooie ruimtes. Als we zien dat ons ontwerp leidt tot een plezierige woon- of werkomgeving waar mensen vrolijk en productief zijn, geeft dat veel voldoening.

Innovation

Our drive is shown in the search for the answer that fits best to the design challenge. This we do by listening and watching. Understand what the assignment is about. Asking why, again and again. We want to discover what the question is behind the question, to develop starting points for the concept and keep perfecting it during the entire process. Collaborating with the client, by thinking together about an innovative approach, or the financial opportunities. Brainstorming, making analysis and taking the time to discover what really matters, form our basis for clear design solutions. This way we deliver a contribution to the experience of the built environment through our knowledge, experience, curiosity and love for the profession. Aesthetics, beauty, the creation of fine spaces. Seeing our design resulting in a nice living and working environment where people are happy and productive, gives us satisfaction.

Innovation