Wij werken vaak intensief samen in multidisciplinaire teams voor integraal ontwerpen in de breedste zin. Zulke samenwerkingsverbanden leveren wederzijdse inspiratie op en zij maken het ontwerpproces rijker en interessanter. Co-creatie zorgt voor een andere kijk op vraagstukken, een nieuw perspectief op oplossingen en een groter draagvlak. Zo werken wij niet alleen samen met constructeurs, ingenieurs en technische adviseurs, maar ook met designers, studenten, kunstenaars, grafisch ontwerpers en schrijvers. Wij investeren veel tijd in de relatie met onze opdrachtgevers en werken al jaren samen met specialisten binnen ons netwerk. Dat zijn duurzame relaties, waarmee wij onze architectonische ambities waar kunnen maken. Door krachten te bundelen kunnen we bovendien zeer flexibel reageren op de gestelde opgaven. Daarnaast zijn wij al diverse keren gevraagd om deel te nemen aan denktanks in het bedrijfsleven. 

Joris Lüchinger

We often collaborate intensively with multidisciplinary teams, working towards an integral design. Such collaboration relations result in inspiration for both parties, which make the design process rich and more interesting. Co-creation contributes to a different view on architectural questions, a new perspective and broader solutions. We do not only work together with structural engineers and technical advisors, but also with designers, students, artists, graphic designers and writers. We invest a lot of time in the relationship with our clients and have worked together with specialists within our network for years. These are durable relationships, through which we can realize our architectural ambitions. Through combining forces we can react to architectural questions in a flexible way. We have been asked to participate in brainstorm sessions in the business field.

Joris Lüchinger