Lüchinger Architects (LA) is een Nederlands architectenbureau dat sinds 2005 in Rotterdam is gevestigd. Met ons team van enthousiaste ontwerpers en bouwkundigen realiseren wij bijzondere en innovatieve projecten voor nationale en internationale organisaties. Ook masterplannen, interieurontwerpen en bruggen behoren tot ons werkveld.

Wij houden van plezierige woon- en werkruimten, met veel aandacht voor detaillering, afwerking en natuurlijk licht. Gebouwen waar mensen plezierig kunnen verblijven en die vaak de aandacht trekken van omstanders door hun iconische of juist ingetogen uitstraling. Onze ontwerpfilosofie reikt verder dan een mooi, duurzaam, functioneel en technisch hoogstaand gebouw. Wij zijn expert in het in samenspel met de opdrachtgever ontwikkelen van een visie op de betekenis van een gebouw voor de gehele organisatie.

Zo werken we met verschillende bedrijven aan uitbreiding van hun huisvesting om hun exposure te vergroten en nieuwe klantgroepen aan te trekken. Zeker in de huidige tijd, waarin bedrijven zoeken naar middelen om hun klanten te interesseren voor hun product of dienstverlening, is deze nieuwe benadering interessant. In samenwerking met andere disciplines komen we tot heldere en efficiënte oplossingen met een eigen karakter.

Wij bieden u de ondersteuning van een full service architectenbureau met een professionele werkwijze. Daarbij komt onze ruime ervaring van schetsontwerp tot detaillering op alle schaalniveaus van pas. Uiteraard begeleiden wij het hele bouwproces. We hebben veel ervaring met complexe processen, het beheersen van kosten en het maken van een realistische planning. En wij werken ook met de formule van total design, waarbij het gehele planvormingstraject onder onze verantwoordelijkheid valt.

Motivation

Lüchinger Architects (LA) is a Dutch architectural firm based in Rotterdam since 2005. Our dynamic team of enthusiastic designers and engineers realize exceptional and innovative projects for both national and international organizations. Masterplans, interior designs and bridge design are also part of our portfolio.

Designing living and working spaces with a great atmosphere are key. Detailing, finishing and implementation of natural light are of high value to our firm. Our aim is to create a space that people enjoy to stay in, and by its iconic or even introvert expression pull in the people passing by. Our design philosophy goes beyond building aesthetic, sustainability, functionality and high-tech solutions. We are experts in the development of a vision for a building, in collaboration with the client.

We work together with different companies to expand their housing, enlarge their exposure and attract new customers. Especially now, when companies are seeking new tools to interest their clients for new products or services, this new approach is interesting. In collaboration with other disciplines, we create clear and efficient solutions with a unique character.

We offer you the support of a full service architectural office, with a professional methodology. We have a lot of experience in the process from a conceptual design to the detailing. Moreover, we are involved in the entire building process. We have experience with complex processes, managing costs and with the making of realistic schedules. We work based on the formula of total design, in which the entire design and planning process is our responsibility.