De kern van de opgave is de vormgeving van de nieuwe MFA, de relatie die deze aangaat met de bestaande scholen en de inrichting van de openbare ruimte. Het ontwerp moet duidelijk maken hoe de bestaande en nieuwe voorzieningen in ruimtelijke zin op elkaar zijn afgestemd.

Binnen het collectief Brede School Bloemhof bestaan drie zelfstandige scholen met een eigen identiteit, lerarenteam en schoolplein. Het nieuwe schoolgebouw van CBS De Sleutel krijgt eenzelfde uitstraling als de twee scholen die we handhaven: OBS Bloemhof en de Oranjeschool. Baksteen, zadeldaken, bescherming. Een veilige en warme leeromgeving voor kinderen. Rust en concentratie.

In het midden van de drie scholen ligt een nieuw groen schoolplein. Overdag zijn de scholen en het schoolplein uitnodigend en vrij toegankelijk. ’s Avonds en in het weekend is het schoolplein te betreden via de hoofdingang van de brede school: de poort die is opgenomen in de transparante multifunctionele toren.

In contrast met de baksteen gebouwen hebben we een transparant verticaal gebouw ontworpen waar de gemeenschappelijke belangen van de drie scholen gebundeld en geëtaleerd worden. In dit transparante volume dat je goed kan zien vanuit de drie afzonderlijke scholen worden kooklessen gegeven, judolessen aangeboden, dans en muziekeducatie. Deze toren is de trots van alle leerlingen en leerkrachten van de brede school.
organisatie prijsvraag
AIR Rotterdam
inzending prijsvraag
eervolle vermelding
medewerkers
Joris Lüchinger, Martijn de Koning, Rudolph Eilander, Hans Moor, Sybren Hoek
jaar ontwerp
2009