Het ECBP programma heeft als doel om prototypes voor slimme en duurzame bouwprojecten te ontwikkelen volgens de DGNB certificering, studies naar de economische optimalisatie van duurzame concepten te doen en concepten te bedenken voor energieleverende commerciële gebouwen van de toekomst. Uniek aan de samenwerking is dat de betrokken fabrikanten bottum up hun innovaties kunnen inbrengen om tot duurzame gebouwen te komen.

Lüchinger Architects heeft het ECBP prototypekantoor met DGNB Gold certificering ontworpen in samenwerking met professor Patrick Jung.

In dit ontwerp is duurzaamheid zichtbaar gemaakt met bouwkundige ingrepen, zoals slimme façades met zonnepanelen in de gevel, een helofytenfilter in het landschapsontwerp en de beeldbepalende airdome. Deze airdome met een zeer slanke staalconstructie en transparante lichtgewicht triple glazing elementen van polycarbonaat, functioneert als architectonisch hart van het gebouw en als entreegebied met liften en centrale trap. Daarnaast vervult het een belangrijke rol in de luchtverversing.

De airdome is voorzien van kleppen die per zes stuks open gaan aan de lijzijde, aangestuurd door sensoren. Door de wind ontstaat hier onderdruk waardoor het gebouw automatisch geventileerd wordt. Het ontwerp gaat uit van een locatie waar regelmatig wind is, maar het concept werkt al bij 3 Beaufort.

Het 9000 m2 grote gebouw maakt verder gebruik van betonkernactivering, gekoppeld aan de vloeren van de parkeergarage om het gebouw te koelen in de zomer. In de kantoren zijn er te openen ramen voor koeling met zomernachtventilatie, hetgeen ook het prettig is voor de werknemers. Op het dak zorgen 1500 m2 zonnepanelen voor een opbrengst die voldoende is om het hele gebouw energieneutraal op jaarbasis te laten functioneren. De zonnepanelen in combinatie met warmtepompen zijn exact afgestemd op de vraag naar energie. Door gebruik van regenwater en grijswater wordt 50 procent drinkwater bespaard. Het zero emission gebouw is volledig autonoom. Het project is verschillende keren gepubliceerd en uitgebreid gepresenteerd op internationale bouwbeurzen, zowel in Europa, Verenigde Staten als Azië.

De airdome is voorzien van kleppen die per zes stuks open gaan aan de lijzijde, aangestuurd door sensoren. Door de wind ontstaat hier onderdruk waardoor het gebouw automatisch geventileerd wordt.
opdrachtgever
Bayer MaterialScience AG, Leverkusen
ontworpen door
Lüchinger Architects
medewerkers
Joris Lüchinger, Martijn de Koning, Jorne Jongsma, Taro Yoshikawa
bouwfysica
Prof. Patrick Jung
jaar ontwerp
2010